Comparteix:

Projecte Conques

Acció formativa bones pràctiques fitosanitàries en les conques hidrogràfiques de l'Ebre i del Duero.

La La millora de les pràctiques fitosanitàries comporta tant un benefici econòmic per a l'usuari (estalvi de producte) com un benefici mediambiental, ja que redueix el risc de contaminació de les aigües superficials i subterrànies. Això és especialment important en zones on s'han detectat problemes de contaminació per diverses fonts.

Aquest projecte planteja demostrar aquesta hipòtesi de treball mitjançant la realització de dues proves pilots en dues zones diferents: 1) a la zona del riu Flumen i el riu Alcanadre, situada en la conca de l'Ebre i 2) en una zona encara per definir situada en la conca del Duero. Ambdues són àrees eminentment agrícoles i en les quals en els últims anys s'han detectat alguns suposats problemes de contaminació d'aigües per plaguicides.


Àmbit d'actuació - EBRE

Aquest projecte es desenvolupa a les comarques dels Monegros i Somontano de Barbastro. En ell col·laboren: la Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola de Barbastro, el ecadero de Cereales Santiago (SAT n. 580) de Grañen i la Cooperativa Los Monegros de Sariñena. Concretament les zones d'estudi són la conca del riu Flumen i la zona est del riu Alcanadre.