Comparteix:

Campanya preinspecció

Campanyes de preinspecció voluntàries d'acord amb la Directiva 128/2009/CE d'Ús Sostenible de Plaguicides i la seva trasposició al RD 1702/2011

18 Febrer 2014 - Secadero de Cereales Santiago (SAT n. 580) de Grañen19 Febrer 2014 - Cooperativa Los Monegros de Sariñena20 Febrer 2014 - Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola de Barbastro