Comparteix:

Motivació

La Càtedra Syngenta-UPC té com a objectiu promoure la formació a través de la participació en diferents programes de la Universitat (com ara postgraus, assignatures de lliure elecció i activitats complementàries a estudis de grau i màster). La col·laboració també incidirà en els plans formatius de la companyia Syngenta. Està previst que la Càtedra pugui impulsar beques predoctorals i postdoctorals així com convenis de cooperació educativa i premis a projectes de fi de carrera.


Pel que fa a la recerca, impulsarà la presentació conjunta en projectes d’investigació en els àmbits català, espanyol i europeu, així com  desenvolupament de línies de recerca conjunta. També promourà l’elaboració de treballs de recerca i d’estudis tècnics per a la millora de productes tecnològics en el camp dels productes fitosanitaris i la seva aplicació, així com estudis ambientals i de sostenibilitat que representin una problemàtica per a l’empresa. Les activitats de recerca inclouran la promoció de tesis doctorals  i també l’organització de trobades d’experts sobre temes d’interès.


La nova càtedra d’empresa també afavorirà la transferència de coneixements sobre els resultats de la recerca, donant-los valor mitjançant patents o l’aplicació directa dels resultats al mercat, i difonent-los a través de publicacions en qualsevol suport i de jornades de divulgació tecnològica.